Λίγα λόγια…

2016 0712-01

Νικόλαος Θηβαίος
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Προσωπικά στοιχεία:
Τόπος και Ημερομηνία γέννησης: Λιβαδειά 25/1/58
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος
Επάγγελμα: Εκπαιδευτικός
Σπουδές: Ανώτατη Εκπαίδευση

_____________________________________________________________________

Επιτροπές (Τρέχουσα Περίοδος)
1)Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
2)Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών
– Υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών
3)Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας
4)Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών