Ερώτηση «Πορεία εκκαθάρισης πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας»

logo_syriza-02

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Πορεία εκκαθάρισης πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας»

Η άρδευση των κτημάτων και η συντήρηση δρόμων καναλιών της πεδιάδας της Κωπαΐδας μέχρι τις 20/11/2014 πραγματοποιείτο με την επίβλεψη του Δ.Σ. του Οργανισμού Κωπαΐδας το οποίο διοριζόταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την υποχρέωση των καλλιεργητών να ανταποδίδουν για τις υπηρεσίες αυτές, ανά στρέμμα, για καλλιέργεια σιταριού 6 ευρώ και για βαμβάκι 10 ευρώ. Με το νόμο 4305/2014 οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι πληρωμές από τους καλλιεργητές από 1/12/2014 γίνονται πλέον, όπως ο νόμος ορίζει, κανονικά και χωρίς προβλήματα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Συγχρόνως με την πρόβλεψη του ιδίου νόμου αρ. 61 ορίστηκε από 1/12/2014 εκκαθαρίστρια για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του προηγούμενου οργανισμού.

Τα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν σήμερα, έχουν ως εξής:

  1. Ο χρόνος περάτωσης του έργου της εκκαθάρισης του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας και της θητείας της εκκαθαρίστριας, κ. Μασσουρίδου, είναι η 30-12-2017, όπως προσδιορίστηκε με την υπ’ αριθ. ΔΟΔ Γ 4025919 ΕΞ 2016/23-12-2016 (ΦΕΚ 4399Β) απόφαση. Η εκκαθάριση προχωρά με υπερβολικά αργούς ρυθμούς και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από την πλευρά της εκκαθαρίστριας από το Νοέμβρη του 2017, που έγινε η σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση του παλιού εκκοκκιστηρίου στην Αλίαρτο από το ΥΠΑΑΤ για τις ανάγκες στέγασης των δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  2. Για ένα μεγάλο αριθμό οφειλετών, κυρίως Ορχομενίων, δεν υπάρχουν στο αρχείο χρεωστικές καρτέλες (σημ. δεν υπάρχει μηχανοργάνωση) με αποτέλεσμα να μην μπορεί η εκκαθαρίστρια να εκδώσει βεβαίωση οφειλής ή μη. Το σχετικό πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί άμεσα ακολουθώντας όλες τις σχετικές νομικές διαδικασίες.
  3. Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας από το Δημόσιο, την Περιφέρεια και τον Δήμο Αλιάρτου. Επίσης, δημιουργούν τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα σε εκατοντάδες αγρότες και κληρούχους λόγω της μη διενέργειας συμβολαιογραφικών πράξεων, καθώς είναι γνωστό ότι μεταβίβαση κτήματος (πώληση ή γονική παροχή) δεν είναι δυνατόν να γίνει γιατί ο Ν. 2538/97 προβλέπει ρητά ότι, για να υπογραφεί συμβόλαιο, πρέπει απαραίτητα να υπάρξει βεβαίωση περί μη οφειλής τελών άρδευσης.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Ποια είναι η πρόσφατη εικόνα του Υπουργείου για την πορεία της εκκαθάρισης του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας; Υπάρχει κάποια έκθεση ή πόρισμα από την εκκαθαρίστρια;
  2. Τι μέτρα προτίθεται το Υπουργείο να λάβει για την άμεση ολοκλήρωση της εκκαθάρισης για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος;
  3. Υπάρχει η δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης (δόσεις) των παλαιών οφειλών των αγροτών στον πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας;
  4. Τι νομικές και ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν ή πρέπει να παρθούν για την άμεση ολοκλήρωση της εκκαθάρισης αφού ήδη έχουν παρέλθει σχεδόν 4 χρόνια;

Ο ερωτών βουλευτής, Θηβαίος Νικόλαος

w09-95216uh

This entry was posted in 2018, Ερωτήσεις, Περιβάλλον, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.