Επίκαιρη ερώτηση Ν. Θηβαίου για την παραχώρηση ακινήτου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αλίαρτο

logo_vouli-02

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 02/02/2018

Επίκαιρη ερώτηση Ν. Θηβαίου για την παραχώρηση ακινήτου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αλίαρτο

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, με θέμα την παραχώρηση του παλιού εκκοκκιστηρίου προς χρήση του παραρτήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Βοιωτία. Ο βουλευτής τονίζει, μεταξύ άλλων, πως η αξιοποίηση του ακινήτου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα βελτίωνε τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του στη Βοιωτία προς όφελος τόσο των φοιτητών όσο και του αγροτικού και κτηνοτροφικού πληθυσμού της περιοχής.

Ολόκληρη η ερώτηση:

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση ακινήτου σύμφωνα με την παρ. 1 (β) του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α 22/03/2012)»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει στην περιοχή Αλιάρτου Βοιωτίας αγροκτήματα έκτασης 1.100 στρεμμάτων. Στα αγροκτήματα, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, σημαντικές για την ανάπτυξη των γεωπονικών επιστημών και του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, τμήματα των παραπάνω εκτάσεων καλλιεργούνται στο πλαίσιο παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Μετά από ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, και σύμφωνα με έγγραφο της εκκαθαρίστριας του καταργηθέντος και τεθέντος σε εκκαθάριση Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κωπαϊδας, η κυριότητα του υπ’ αριθμ. 73 τεμαχίου, έκτασης 11.578 τ.μ., εντός σχεδίου πόλεως οικοδομικό τετράγωνο 110 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων παραμένει στο Δημόσιο (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Επειδή η σημερινή Κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα ότι προωθεί τη βελτίωση των δημοσίων πανεπιστημίων, μεριμνά για την ποιότητα των σπουδών και την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα προωθεί τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας στην Ελλάδα,

Επειδή η αξιοποίηση του προαναφερθέντος ακινήτου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα βελτίωνε τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του στη Βοιωτία προς όφελος τόσο των φοιτητών όσο και του αγροτικού και κτηνοτροφικού πληθυσμού της περιοχής

Επειδή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη συνάψει «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο τη δημιουργία «Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών» και έχει δεσμεύσει πόρους προς το σκοπό αυτό

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται το Υπουργείο να παραχωρήσει το εν λόγω ακίνητο προς υλοποίηση του προαναφερθέντος «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» και επ’ ωφελεία των σπουδαστών του Γ.Π.Α και των αγροτοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στο νομό Βοιωτίας και ευρύτερα;

O ερωτών βουλευτής Θηβαίος Νικόλαος

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας

ν.θ.

This entry was posted in 2018, Βοιωτία, Δελτία Τύπου, Ερωτήσεις, Περιβάλλον, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.