Συμμετοχή Ν. Θηβαίου στην Ημερίδα του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

logo_vouli-02

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 18/01/2018

Με τη συμμετοχή του Ν. Θηβαίου η Ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Εισαγωγή της Θεματικής Ενότητας: Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στα Δημοτικά Σχολεία της Χώρας»

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος με τη ιδιότητα του μέλους της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στην Ημερίδα με τίτλο «Εισαγωγή της Θεματικής Ενότητας: Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στα Δημοτικά Σχολεία της Χώρας» που διοργάνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως ανέφερε και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Σπίρτζης, επιτέλους μετά από πολλά χρόνια του σχετικού αιτήματος εισάγεται στα δημοτικά σχολεία της χώρας το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής, που αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών και στη μείωση των οδικών ατυχημάτων στο μέλλον.

Ο κ. Σπίρτζης επισήμανε ακόμη τη στατιστική μείωση των ατυχημάτων τον τελευταίο χρόνο, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν έχει συμβεί τυχαία, αλλά είναι σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας που επιτέλους κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν έπειτα από δεκαετίες κωλυσιεργίας και καθυστερήσεων, και είναι συμβατοί με τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας.

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου

2018 0118 Ν.Θ

This entry was posted in 2018, Δελτία Τύπου, Οδική Ασφάλεια, Παιδεία, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.