ΕΡΩΤΗΣΗ: Πορεία εκκαθάρισης πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας

logo_syriza-02

Αθήνα, 26 Μαΐου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Πορεία εκκαθάρισης πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας».

Η άρδευση των κτημάτων και η συντήρηση δρόμων καναλιών της πεδιάδας της Κωπαΐδας μέχρι τις 20/11/2014 πραγματοποιείτο με την επίβλεψη του Δ.Σ. του Οργανισμού Κωπαΐδας το οποίο διοριζόταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την υποχρέωση των καλλιεργητών να ανταποδίδουν για τις υπηρεσίες αυτές, ανά στρέμμα, για καλλιέργεια σιταριού 6 ευρώ και για βαμβάκι 10 ευρώ. Με το νόμο 4305/2014 οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην αιρετή Περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς. Οι πληρωμές από τους καλλιεργητές από 1/12/2014 γίνονται πλέον, όπως ο νόμος ορίζει, κανονικά και χωρίς προβλήματα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Συγχρόνως με την πρόβλεψη του ιδίου νόμου αρ. 61 ορίστηκε από 1/12/2014 εκκαθαρίστρια για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του προηγούμενου οργανισμού.

Τα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν τώρα, έχουν ως εξής:

Α) Η εκκαθάριση προχωρά με υπερβολικά αργούς ρυθμούς, δεν υπάρχει χρόνος περάτωσης του έργου και εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχει ενημέρωση από την πλευρά της εκκαθαρίστριας.

Β) Η καθυστέρηση αποπληρωμής των οφειλών επιφέρει πρόστιμα (τόκους) και σε συνδυασμό με τα πολλά χρόνια μη πληρωμής έχει ως αποτέλεσμα το χρέος να έχει υπερδιπλασιαστεί και να μη συμφέρει πλέον τους αγρότες η εξόφλησή του.

Γ) Για ένα μεγάλο αριθμό οφειλετών, κυρίως Ορχομενίων, δεν υπάρχουν στο αρχείο χρεωστικές καρτέλες (σημ. δεν υπάρχει μηχανοργάνωση και τους λόγους μπορείτε εύκολα να τους υποθέσετε) με αποτέλεσμα να μην μπορεί η εκκαθαρίστρια να εκδώσει βεβαίωση οφειλής ή μη.

Δ) Δε μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών χρεών των αγροτών προς τον πρώην οργανισμό.

Ε) Δε μπορεί να γίνει αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας από το Δημόσιο και την Περιφέρεια συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων που αφορούν άμεσα το Δήμο Αλιάρτου.

Όλα τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα τη μη διενέργεια συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς μεταβίβαση κτήματος (πώληση ή γονική παροχή) δεν είναι δυνατό να γίνει, γιατί ο νόμος 2538/97 προβλέπει ρητά ότι, για να υπογραφεί συμβόλαιο, πρέπει απαραίτητα να υπάρξει βεβαίωση περί μη οφειλής τελών άρδευσης.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Ποια είναι η πρόσφατη εικόνα του Υπουργείου για την πορεία της εκκαθάρισης του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας;
  2. Τι μέτρα προτίθεται το Υπουργείο να λάβει για την επίσπευση και ολοκλήρωση της εκκαθάρισης;
  3. Θα εξεταστεί η δυνατότητα ρύθμισης (δόσεις) των παλαιών οφειλών των αγροτών στον πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας προκειμένου να προχωρήσουν οι συμβολαιογραφικές τους πράξεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θηβαίος Νικόλαος

Σαρακιώτης Ιωάννης

This entry was posted in 2017, Βοιωτία, Ερωτήσεις, Περιβάλλον, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.