Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στη συζήτηση για την ψήφιση του σ/ν «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών»

2016 0720-01

Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στη συζήτηση για την ψήφιση του σ/ν «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών»

20 Ιουλίου 2016

This entry was posted in 2016, Ομιλίες στη Βουλή and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.