Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στη συζήτηση για την ψήφιση του σ/ν «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

2016 0830-01

Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στη συζήτηση για την ψήφιση του σ/ν «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

30 Αυγούστου 2016

This entry was posted in 2016, Ομιλίες στη Βουλή, Παιδεία and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.