1110 μετανάστες εργάτες γης στη Βοιωτία

logo_vouli-02

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 8/9/2016

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2671 αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού παράτυπων εργατών γης για κάθε περιφέρεια. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ο νομός Βοιωτίας δικαιούται να απασχολήσει 1110 αλλοδαπούς εργάτες.
Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έγκριση για κατ’ εξαίρεση απασχόληση διαμενόντων μεταναστών, οι οποίοι θα ασφαλίζονται πλέον με εργόσημο. Η αίτηση θα υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μαζί με την αίτηση, οι αγρότες καλούνται να υποβάλουν την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή Εκτροφής του προηγούμενου έτους και τα προβλεπόμενα στο νόμο δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με χρονική προτεραιότητα υποβολής.
Τα οφέλη για τον ΟΓΑ αναμένεται να είναι εντυπωσιακά αφού θα προστεθούν σημαντικά ποσά λόγω του εργοσήμου. Παράλληλα υπολογίζεται πως ο αγροτικός κόσμος, συνολικά, θα δικαιολογήσει ετήσια έξοδα κοντά στο 1 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι θα μειώσει το δηλούμενο φορολογικό εισόδημά του κατά αντίστοιχο ποσό. Τέλος, το μέτρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την αξιοπρεπή εργασία των μεταναστών εργατών γης.

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου

This entry was posted in 2016, Βοιωτία, Δελτία Τύπου, Τοπική Αυτοδιοίκηση and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.