ΕΡΩΤΗΣΗ: ΒΙΠΕ Θίσβης Βοιωτίας, κοινόχρηστοι χώροι και ελεύθερη πρόσβαση κατοίκων στις παραλίες του όρμου Νούσας

logo_syriza-02

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
– Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
– Οικονομικών
– Ναυτιλίας και Νησιωτικής Παραγωγής

Θέμα: «ΒΙΠΕ Θίσβης Βοιωτίας, κοινόχρηστοι χώροι και ελεύθερη πρόσβαση κατοίκων στις παραλίες του όρμου Νούσας»

Η οδός που συνδέει τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον όρμο της Νούσας με την επαρχιακή οδό Θίσβης – Θηβών βρίσκεται εντός των ορίων της ΒΙΠΕ Θίσβης, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254Α).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 14822/703/28-09-2001 απόφαση «Υπαγωγή της ΒΙΠΕ Θίσβης Βοιωτίας στις διατάξεις του ν. 2545/1997 περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής» (ΦΕΚ 1309Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2337/265/05-05-2009 ομοία (ΦΕΚ 958Β) και ισχύει, ο ανωτέρω δρόμος είναι κοινόχρηστος και η συντήρησή του ανήκει στην αρμοδιότητα της «Διαχείρισης Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας ΑΕ» που είναι ο Φορέας διοίκησης και διαχείρισης της ΒΙΠΕ Θίσβης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5α στοιχ. xi της υπ’ αριθ. 11508/18-02-2009 απόφασης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ ΑΑΠ 151), οι κοινόχρηστοι χώροι και οι υποδομές των οργανωμένων υποδοχέων προορίζονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ανάπτυξής τους και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από τρίτους χωρίς την άδεια του Φορέα διαχείρισης – διοίκησης του Φορέα.
Η εν λόγω περιοχή φυλάσσεται από Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, η οποία κατέχει σχετική άδεια και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 164Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209Α) και ισχύει.
Επίσης, η βιομηχανική περιοχή Θίσβης ως ΒΙΠΕ δεν είναι καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα και Φορέας διαχείρισης αυτής είναι η ανώνυμη εταιρία ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ. Η Λιμενική Εγκατάσταση ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ είναι υπόχρεη εφαρμογής των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων (κώδικας ISPS, Ν. 3622/2007, ΦΕΚ 281Α), καθόσον εξυπηρετεί τα υπόχρεα της αυτής νομοθεσίας πλοία.
Επειδή:
Η πρόσβαση στους κοντινούς παραθαλάσσιους προορισμούς του όρμου της Νούσας γίνεται μέσω του κοινόχρηστου παραπάνω αναφερόμενου επαρχιακού δρόμου.
Η κίνηση στην περιοχή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυξημένη λόγω παραθεριστών, λουομένων και ιδιοκτητών σκαφών (αλιευτικών και αναψυχής).
Η Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, που φυλάσσει την εν λόγω περιοχή της ΒΙΠΕ, απαγορεύει τη διέλευση από αυτή καθ’ όλο το έτος εκτός των καλοκαιρινών μηνών και μόνο από 8πμ έως 8μμ, ενώ διεξάγει «υπερβάλλοντα» έλεγχο των διερχομένων από την κοινόχρηστη οδό.
Η διαχειρίστρια εταιρία ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ έχει προχωρήσει σε περίφραξη πέριξ των λιμενικών εγκαταστάσεων, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μη νόμιμη ενέργεια, αλλά και σε έργα χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/ Αυτοτελές Τμήμα Βοιωτίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
Είναι νόμιμος ο έλεγχος που γίνεται από την ιδιωτική εταιρία φύλαξης σε κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να επισκεφτεί τον κόλπο της Νούσας και την ευρύτερη περιοχή;
Με βάση ποια νομοθεσία παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση καθ’ όλο το 24ωρο και καθ’ όλο το έτος στην παραλία του όρμου Νούσας;
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να διασφαλιστεί η χρήση της κοινόχρηστης οδού και κατ’ επέκταση της παραλίας και του αιγιαλού του όρμου της Νούσας για όλους τους πολίτες;
Είναι νόμιμη η περίφραξη στις λιμενικές εγκαταστάσεις και τα όρια της περίφραξης αυτής; Έχουν τύχει των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες αρχές (Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/ Αυτοτελές Τμήμα Βοιωτίας);

Ο ερωτών βουλευτής
Νικόλαος Θηβαίος

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=ab36db7c-c85c-4729-9e1c-a632013e1cb1

Click to access 9633552.pdf

 

 

This entry was posted in 2016, Βοιωτία, Ερωτήσεις and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.