Κατάθεση τροπολογίας με θέμα: Διόρθωση εκ παραδρομής λάθους, κατάσχεσης σε βάρος αγροτών (τοματοπαραγωγοί)

logo_vouli-02

13 Ιουλίου 2016

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
ΘΕΜΑ: Διόρθωση εκ παραδρομής λάθους, κατάσχεσης σε βάρος αγροτών

A. Αιτιολογική έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου, διορθώνεται ένα εκ παραδρομής λάθος των αγροτών τοματοπαραγωγών του Νομού Βοιωτίας, οι οποίοι, ως ομάδα αγροτών (40 παραγωγοί) εμφάνιζαν το ίδιο ΑΦΜ με την “Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λιβαδειάς”. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα ολόκληρο το τίμημα των αγροτικών προϊόντων τους, του έτους 2012, συνολικού ύψους 426.553,45 ευρώ, να κατασχεθεί για οφειλές τρίτου (της ΕΑΣ Λιβαδειάς) προς το Δημόσιο. Με την εν λόγω διάταξη, η οποία είναι εντός του πνεύματος και του σκοπού του νομοθέτη του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν.2810/2000, που θέσπισε το ακατάσχετο των αγροτικών προϊόντων και του τιμήματος αυτών, καλύπτεται νομοθετικό κενό, αποκαθίσταται η άδικη μεταχείριση της ομάδας αγροτών του Νομού Βοιωτίας και αποφεύγεται, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, η πιθανή χρεωκοπία τους.
Β. Τροπολογία – Προσθήκη
Στο άρθρο 9 παρ. 7, του Ν. 2810/2000, “Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις” (ΦΕΚ Α 61) προστίθεται περίπτωση δ’, η οποία έχει ως εξής:
«δ) το τίμημα των προϊόντων των μελών Ομάδας Παραγωγών, η οποία έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, κατ’ εφαρμογή του Καν. 2200/1996 του Συμβουλίου της Ε.Ε., για οφειλές της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, προς οποιονδήποτε, με την οποία Ένωση, η Ομάδα Παραγωγών έχει το ίδιο ΑΦΜ.
Τυχόν κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί αίρονται, από τη δημοσίευση του παρόντος και τα κατασχεθέντα ποσά, αποδίδονται στην Ομάδα Παραγωγών και στα μέλη, αγρότες αυτής.»

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές:
Θηβαίος Νικόλαος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βράντζα Παναγιώτα
Γκιόλας Ιωάννης
Θελερίτη Μαρία
Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)
Καραναστάσης Απόστολος
Καφαντάρη Χαρά (Χαρούλα)
Λιβανίου Ζωή
Μιχελής Αθανάσιος
Ντζιμάνης Γεώργιος
Πάντζας Γεώργιος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σπαρτινός Κωνσταντίνος
Τζούφη Μερόπη
Τσόγκας Γεώργιος

 

This entry was posted in 2016, Βοιωτία, Δελτία Τύπου and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.