Υλοποίηση ενός πανελλαδικού προγράμματος μεγέθυνσης της οικονομίας με δημόσιες επενδύσεις στην παραγωγή και διάθεση καυσίμων για τις ανάγκες του Δημοσίου καθώς και λιπασμάτων για αγροτική χρήση από την αναερόβια επεξεργασία άχυρου

logo_syriza-02

ΕΡΩΤΗΣΗ (συνυπογραφή)
ΘΕΜΑ: Υλοποίηση ενός πανελλαδικού προγράμματος μεγέθυνσης της οικονομίας με δημόσιες επενδύσεις στην παραγωγή και διάθεση καυσίμων για τις ανάγκες του Δημοσίου καθώς και λιπασμάτων για αγροτική χρήση από την αναερόβια επεξεργασία άχυρου

16 Φεβρουαρίου 2016

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=94738ed9-fd1f-49a2-8168-a5af013af521

Click to access 9491721.pdf

This entry was posted in 2016, Ερωτήσεις, Περιβάλλον and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.