Σχετικά με την απορρύπανση – εξυγίανση του Ασωπού Ποταμού

logo_syriza-02

ΕΡΩΤΗΣΗ

– Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την απορρύπανση – εξυγίανση του Ασωπού Ποταμού

11 Μαρτίου 2016

Είναι γνωστό ότι η συζήτηση για τη σωτηρία και την απορρύπανση του Ασωπού ποταμού ξεκίνησε ουσιαστικά την τελευταία δεκαετία, όταν το πρόβλημα διεθνοποιήθηκε. Παρά τις συνεχιζόμενες αναφορές, προτάσεις, αποφάσεις, κινητοποιήσεις, δράσεις και αντιδράσεις, το “νερό της απορρύπανσης” δεν έχει μπει ακόμα στο αυλάκι. Τον τελευταίο χρόνο ξαναφουντώνουν οι συζητήσεις και οι προτάσεις περί “μελέτης του φαινομένου”, της εξυγίανσης του Ασωπού ποταμού.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στα Οινόφυτα και με διευρυμένη πλειοψηφία ψηφίστηκε η πρόταση που προέκυψε μετά το σχέδιο που παρουσίασε η Περιφερειακή Αρχή και προτάσεις που κατατέθηκαν για την εξυγίανση του Ασωπού, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η πρόταση που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, Κ. Μπακογιάννης, περιλαμβάνει:

 • Τη σύσταση του Ειδικού Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ).
 • Τη διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού σε επιλεγμένες περιοχές για την διερεύνηση-καταγραφή της ρύπανσης και την αντιμετώπισή της.
 • Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αντιμετώπισης της ρύπανσης από εξασθενές χρώμιο σε συγκεκριμένη περιοχή.
 • Τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος.
 • Την κατάρτιση πλήρους Βιομηχανικού και Περιβαλλοντικού Μητρώου.
 • Τη μελέτη οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού.
 • Την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης.
 • Τη δημιουργία Κέντρου Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας στον Δήμο Τανάγρας.
 • Τη σύσταση μόνιμης επιτροπής δημόσιας διαβούλευσης για τον Ασωπό.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 εκδίδεται η απόφαση 3943/2015 “Μέτρα αποκατάστασης Ασωπού” του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), στην οποία, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται:

“… καλείται η Διοίκηση χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση:

α) να διακόψει τη λειτουργία όσων μονάδων δεν διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων ή λειτουργούν κατά παράβαση των σχετικών με την επεξεργασία αποβλήτων περιβαλλοντικών όρων, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω ρύπανση του οικοσυστήματος,

β) να επιλύσει το γενικότερο πρόβλημα επεξεργασίας αποβλήτων, είτε με την κατασκευή κεντρικής μονάδας, είτε με όποιοι αντίστοιχο έργο επιλέξει, ενόψει και των σχετικών μελετών, και

γ) να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης του διαταραχθέντος οικοσυστήματος, μεταξύ των οποίων και το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 23 του ν. 1650/1986”.

Στις 29 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη, στο γραφείο του, μετά από αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, όπου συζητείται το θέμα της εξυγίανσης του Ασωπού.

Μεταξύ άλλων, στη σύσκεψη αυτή, συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη ρύπανση του Ασωπού, ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο των προγραμμάτων και των δράσεων που θα υλοποιηθούν στην κατεύθυνση της απορρύπανσης αυτού και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος της περιοχής.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επιδίωξη της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ωρωπού και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού είναι η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, εναρμονισμένου με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η απορρύπανση της περιοχής και η εφαρμογή μέτρων για την ασφαλή επεξεργασία πριν την παροχέτευση στο ποτάμι των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Επίσης, η δημιουργία Παρατηρητηρίου Υγείας για την παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και προαγωγής της υγείας των κατοίκων αλλά και Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος με στόχο την διενέργεια επισταμένων ελέγχων στην περιοχή γύρω από τον Ασωπό, την αποκάλυψη των εστιών και των υπευθύνων της ρύπανσης αλλά και τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση του Ασωπού.

Στη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε η ανάγκη Διαπεριφερειακής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ώστε από κοινού να αντιμετωπιστεί το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται εδώ και δεκαετίες στην περιοχή του Ασωπού επιφέροντας σημαντικές συνέπειες τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των κατοίκων των δύο περιοχών.

 Επειδή το πρόβλημα της εξυγίανσης – απορρύπανσης του Ασωπού ποταμού:

 • είναι θέμα χωροταξικό, περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό, παραγωγικό
 • είναι θέμα απαρέγκλιτης εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
 • είναι θέμα που δεν χρειάζεται “εντυπωσιακές” δράσεις οι οποίες μεταφέρουν τη λύση του προβλήματος στο …εγγύς μέλλον
 • είναι θέμα πολλών υπηρεσιών -κρατικών και αυτοδιοικητικών- και όχι μόνο μιας περιφέρειας και χρειάζεται η συνεργασία και η σύμπραξή τους
 • είναι θέμα ουσιαστικής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας
 • είναι θέμα που δεν πρέπει να συνεχίζει να “λιμνάζει”

 Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. υπουργός:

 • Πως σκέφτεται το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο να αντιμετωπίσει το θέμα του Ασωπού ποταμού στο σύνολό του; με ποια μεθοδολογία πρόκειται να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα της περιοχής όπως το περιβάλλον, η υγεία των κατοίκων, τα θέματα αγροτικής παραγωγής, της βιομηχανίας, της ύδρευσης των κατοίκων;
 • Πρόκειται να διακοπεί η λειτουργία όσων μονάδων δεν διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων ή λειτουργούν κατά παράβαση των σχετικών με την επεξεργασία αποβλήτων περιβαλλοντικών όρων, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω ρύπανση του οικοσυστήματος;
 • Πρόκειται να εφαρμοστεί η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” για τις εν λόγω βιομηχανικές μονάδες;
 • Πρόκειται να επιλυθεί το πρόβλημα επεξεργασίας αποβλήτων και με ποιον τρόπο;
 • Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και ποια για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους;
 • Είναι στις προθέσεις του υπουργείου η από κοινού σύμπραξη των όμορων περιφερειών, των δήμων και των φορέων της περιοχής για κοινές αποδεκτά δράσεις για ουσιαστική και άμεση υλοποίηση δράσεων με αποφασιστικό χαρακτήρα για την απορρύπανση της λεκάνης του Ασωπού ποταμού;
 • Πρόκειται να χωροθετηθεί και να πολεοδομηθεί η εν λόγω άναρχη εγκατάσταση των βιομηχανιών στην περιοχή;
 • Είναι στις προθέσεις του υπουργείου η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου και αντίστοιχου Φορέα Διαχείρισης με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 Νικόλαος Θηβαίος

Ακριώτης Γεώργιος

Δέδες Ιωάννης

Δημαράς Γεώργιος

Εμμανουηλίδης Δμήτριος

Θελερίτη Μαρία

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

Καφαντάρη Χαρά

Κουράκης Αναστάσιος

Λιβανίου Ζωή

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Ντζιμάνης Γεώργιος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

Ριζούλης Ανδρέας

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ)

Συρίγος Αντώνιος

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Ψυχογιός Γεώργιος

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1493a5b5-9f88-4e16-82d7-a5ca012f1b93

Click to access 9521064.pdf

This entry was posted in 2016, Ερωτήσεις and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.