Δημόσιες επενδύσεις α) στη διαχείριση διαδραστικής ορυζοκαλλιέργειας και β) στην καθετοποίηση της παραγωγής ρυζιού με την κατασκευή ορυζόμυλων στις ζώνες διαδραστικής ορυζοκαλλιέργειας

logo_syriza-02

ΕΡΩΤΗΣΗ (συνυπογραφή)
ΘΕΜΑ: Δημόσιες επενδύσεις α) στη διαχείριση διαδραστικής ορυζοκαλλιέργειας και β) στην καθετοποίηση της παραγωγής ρυζιού με την κατασκευή ορυζόμυλων στις ζώνες διαδραστικής ορυζοκαλλιέργειας

16 Φεβρουαρίου 2016

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=0840ab85-b731-4955-b896-a5af013b11be

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9491717.pdf

This entry was posted in 2016, Ερωτήσεις and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.