Διαρκής παραβίαση εργατικής νομοθεσίας από την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς

logo_syriza-02

ΕΡΩΤΗΣΗ (συνυπογραφή)
ΘΕΜΑ: Διαρκής παραβίαση εργατικής νομοθεσίας από την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς

9 Φεβρουαρίου 2016

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=c7974b30-66a7-4a19-911b-a5a8013c3336

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9483667.pdf

This entry was posted in 2016, Ερωτήσεις and tagged , , , , . Bookmark the permalink.