Αναντιστοιχία και αντίφαση μεταξύ στραγηγικής και προβλεπόμενων μέτρων διαχείρισης αστικών λυμάτων

logo_syriza-02

ΕΡΩΤΗΣΗ (συνυπογραφή)
ΘΕΜΑ: Αναντιστοιχία και αντίφαση μεταξύ στραγηγικής και προβλεπόμενων μέτρων διαχείρισης αστικών λυμάτων

2 Φεβρουαρίου 2016

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=9819effe-5f91-412a-a60e-a5a1014cc7f1

Click to access 9474633.pdf

This entry was posted in 2016, Ερωτήσεις and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.