Ορισμός Ν. Θηβαίου ως μέλους της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

logo_vouli-02

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12/10/2015

Ο Βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, ορίστηκε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι 54 βουλευτές που την απαρτίζουν καλούνται να επεξεργάζονται Σχέδια Νόμου για θέματα Παιδείας και να συμμετέχουν στην επιλογή των προσώπων που στελεχώνουν τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο οργανισμούς.

Από το Γραφείο του βουλευτή Ν. Θηβαίου

This entry was posted in 2015, Δελτία Τύπου, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.