Διορισμοί εκπαιδευτικών από τις κλειστές λίστες των προηγούμενων χρόνων

logo_syriza-02

ΕΡΩΤΗΣΗ (συνυπογραφή)

ΘΕΜΑ: Διορισμοί εκπαιδευτικών από τις κλειστές λίστες των προηγούμενων χρόνων

4 Δεκεμβρίου 2015

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=c26e58ce-60f0-4f31-a334-a56701298fbe

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9412020.pdf

 

This entry was posted in 2015, Ερωτήσεις, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.