Αύξηση του Αγροτικού Εισοδήματος και της Εθνικής Παραγόμενης Υπεραξίας με Πανελλαδικό Πρόγραμμα Παραγωγής Καυσίμων από άχυρο

logo_syriza-02

ΕΡΩΤΗΣΗ (συνυπογραφή)

ΘΕΜΑ: Αύξηση του Αγροτικού Εισοδήματος και της Εθνικής Παραγόμενης Υπεραξίας με Πανελλαδικό Πρόγραμμα Παραγωγής Καυσίμων από άχυρο

7 Δεκεμβρίου 2015

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=a80c651c-2906-4cc9-a77b-a56801242ade

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9413160.pdf

 

This entry was posted in 2015, Ερωτήσεις, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.