Έλεγχος και Εποπτεία Επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών προς Νοσοκομείο και άλλους Φορείς του Δημοσίου

 

logo_syriza-02

ΕΡΩΤΗΣΗ (συνυπογραφή)

ΘΕΜΑ: Έλεγχος και Εποπτεία Επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών προς Νοσοκομείο και άλλους Φορείς του Δημοσίου

10 Δεκεμβρίου 2015

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2616fe24-fa38-4730-914f-a56b0130591e

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9418514.pdf

 

This entry was posted in 2015, Ερωτήσεις, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.